Letná škola esperanta 2018

Liptovský Mikuláš (Slovensko), 14. – 22. júla 2018
Preklad do slovenčiny je hotový na 92 %. Niektoré informácie môžu byť nesprávne. Všetky aktuálne informácie sú v esperantskej verzii stránky.

Vyučovanie

Vyučovanie esperanta povedú skúsení učitelia s bohatými medzinárodnými skúsenosťami.

Učitelia

Úroveň A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalánsko)

Úrovne A2 – B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francúzsko)
Nina Pietuchowska Nina Pietuchowska (Poľsko)

Úroveň B2

Tim Morley Tim Morley (Veľká Británia)
Arina Osipova Arina Osipova (Rusko)

Úrovne C1 – C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tikhomirov (Rusko/Poľsko)

Esperantská literatúra a kultúra

V esperante sa dá nie len milovať a hádať sa, zasadať a zabudnúť akuzatívy ale aj písať literárne texty. Už od Zamenhofa vznikli v našom jazyku básne, romány, novely a tak ďalej až po texty piesní na okraji beletrie. Príďte do nášho kurzu – vzdeláte sa o literatúre v esperante a ukážeme vám ako napísať (ne)dobrú báseň!

Na základe prianí a zloženia osadenstva preberieme rôzne témy, napríklad:

Mikaelo Bronŝtejn Michail Bronštejn (Rusko)

Michael Bronstein (Tichvin) je svetoznámy esperantský prekladateľ, spisovateľ, básnik, bard, spevák. Napísal a preložil viac ako 20 kníh. V roku 2003 získal literárne ocenenie Antonina Grabovského. Nepretržitá tvorba prenikala do aktivít pre esperantské hnutie – od predsedu Sovietskeho esperantského mládežníckeho hnutia (SEJM) v mladosti až po vedenie umeleckých programov na Svetových kongresoch. V posledných rokoch robí Michael pravidelne turné po Európe s koncertmi a prednáškami o kultúre a histórii. S vyučovaním esperanta má bohaté skúsenosti, obzvlášť pre jazykových „perfekcionistov“, skvelo vedie prekladateľské kurzy pre účastníkov s rôznymi materinskými jazykmi.

Kurso: Historio de Esperanto

Ĉi tiu kurso ne nur prezentas la ĉefajn eventojn en Esperantujo. Ĝi havas plian celon: montri la ĉefajn tendencojn, kiuj influis kaj evoluigis la esperantistan komunumon precipe ĉe ĝia formiĝo.

Oni ekscios respondojn al pluraj demandoj, interalie:

La bazo de ĉi tiu kurso estas la 12-hora kurso “Historio de Esperanto”, kiun A. Korĵenkov prezentas en la Interlingvistikaj Studoj ĉe la universitato Adam Mickiewicz en Poznano (Pollando). Ĉi tiu kurso celas ne spertulojn pri la temo, sed precipe tiujn, kiuj jam bone konas la lingvon, sed ankoraŭ ne estas bone informitaj pri la historio de la Esperanto-movado.

Aleksander Korĵenkov Alexander Korženkov (Rusko)

Aleksander Korĵenkov (naskiĝinta en 1958) estas rusa inĝeniero, ekde 1991 redaktoro kaj eldonisto. Esperantisto ekde 1976. Redaktoro de La Ondo de Esperanto (ekde 1991). Eldonis kune kun sia edzino Halina Gorecka pli ol cent librojn en/pri Esperanto. Aŭtoro de pluraj lernolibroj kaj monografioj. Verkis pli ol mil artikolojn kaj recenzojn en pluraj gazetoj. Ĉefaj verkoj pri la historio de Esperanto: Esperanto post la jaro 2000 (1998), Esperanto en Ruslando (2000, kun Halina Gorecka), Historio de Esperanto (2005), Homarano (2009), Zamenhof (2010), Nia diligenta kolegaro (2018, kun Halina Gorecka).

Skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Tohto roku bude opäť možné, vďaka spolupráci UEA (Svetového esperantského zväzu) a ITK (Strediska pre ďalšie cudzojazyčné vzdelávanie pri univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti), zložiť počas SES skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. V prípade, že sa do 29.06.2018 prihlási dostatok záujemcov (min. 10 záujemcov/úroveň), budú sa konať skúšky na všetkých troch dostupných úrovniach: B1, B2 a C1. Bude možné podstúpiť komplexnú skúšku (tj. písomnú aj ústnu časť) alebo len jednu z jej častí.

Po úspešnom zložení skúšky získa uchádzač štvorjazyčný diplom od štátom uznávaného maďarského strediska ITK pre štátne skúšky z cudzích jazykov.

Pozor: Poplatok za skúšku nie je zahrnutý v prihlasovacom poplatku na SES – skúška sa platí zvlášť, na mieste. Informácie o poplatkoch sú tu.

Ak sa chcete prihlásiť na skúšku, vyplňte prosím prihlášku.