Letná škola esperanta 2018

Liptovský Mikuláš (Slovensko), 14. – 22. júla 2018
Preklad do slovenčiny je hotový na 99 %. Niektoré informácie môžu byť nesprávne. Všetky aktuálne informácie sú v esperantskej verzii stránky.

Vyučovanie

Vyučovanie esperanta povedú skúsení učitelia s bohatými medzinárodnými skúsenosťami.

Učitelia

Úroveň A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalánsko)

Úrovne A2 – B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francúzsko)
Petra Smidéliusz Petra Smidéliusz (Maďarsko)

Úroveň B2

Tim Morley Tim Morley (Veľká Británia)
Przemysław Wierzbowski Przemysław Wierzbowski (Poľsko)

Úrovne C1 – C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tikhomirov (Rusko/Poľsko)

Esperantská literatúra a kultúra

V esperante sa dá nie len milovať a hádať sa, zasadať a zabudnúť akuzatívy ale aj písať literárne texty. Už od Zamenhofa vznikli v našom jazyku básne, romány, novely a tak ďalej až po texty piesní na okraji beletrie. Príďte do nášho kurzu - vzdeláte sa o literatúre v esperante a ukážeme vám ako napísať (ne)dobrú báseň!

Na základe prianí a zloženia osadenstva preberieme rôzne témy, napríklad:

Nicola Ruggiero Nicola Ruggiero (Taliansko)

Nicola Ruggiero (Taliansko, 1986). Narodil sa v Mola di Bari, Apulio v južnom Taliansku, momentálne býva v Turíne na severe Talianska. Získal diplom z islandského a anglického jazyka vďaka dizertácii o vlastnom prekladaní Baldura Ragnarssona na Islandskej univerzitev Reykjavíku, teraz študue jazykovedu v magisterskom programe na Turínskej univerzite. Od 2006 je členom výboru Literárnej akadémie Esperanta (niekdajší Esperantojazyčný zväz spisovateľov), niekdajší člen B výboru TEJO, predseda Talianskej esperantskej mládeže medzi rokmi 2006 a 2008. Publikoval "La ĉerizarboj de Lucullo", esej v "La lingvo serena", plné diela Baldura Ragnarssona. Prednášal o "La Infana Raso" a viacerých esperantských autoroch na mnohých kongresoch, naposledy o Baldurovi Ragnarssonovi počas Svetového kongresu Esperanta v Reykjavíku. Od 2014 počas SESu vedie seminár literatúry. Publikoval zbierku básní "Taglibro de nenifaranto" (2008) a La kanto de l’ korvo (2014). Viac krát bol ocenený v Beletristických súťažiach UEA. Od 2018 je spoluredaktorom "Beletra Almanako".

Mikaelo Bronŝtejn Michail Bronštejn (Rusko)

Michael Bronstein (Tichvin) je svetoznámy esperantský prekladateľ, spisovateľ, básnik, bard, spevák. Napísal a preložil viac ako 20 kníh. V roku 2003 získal literárne ocenenie Antonina Grabovského. Nepretržitá tvorba prenikala do aktivít pre esperantské hnutie - od predsedu Sovietskeho esperantského mládežníckeho hnutia (SEJM) v mladosti až po vedenie umeleckých programov na Svetových kongresoch. V posledných rokoch robí Michael pravidelne turné po Európe s koncertmi a prednáškami o kultúre a histórii. S vyučovaním esperanta má bohaté skúsenosti, obzvlášť pre jazykových "perfekcionistov", skvelo vedie prekladateľské kurzy pre účastníkov s rôznymi materinskými jazykmi.

Skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Tohto roku bude opäť možné, vďaka spolupráci UEA (Svetového esperantského zväzu) a ITK (Strediska pre ďalšie cudzojazyčné vzdelávanie pri univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti), zložiť počas SES skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. V prípade, že sa do 29.06.2018 prihlási dostatok záujemcov (min. 10 záujemcov/úroveň), budú sa konať skúšky na všetkých troch dostupných úrovniach: B1, B2 a C1. Bude možné podstúpiť komplexnú skúšku (tj. písomnú aj ústnu časť) alebo len jednu z jej častí.

Po úspešnom zložení skúšky získa uchádzač štvorjazyčný diplom od štátom uznávaného maďarského strediska ITK pre štátne skúšky z cudzích jazykov.

Pozor: Poplatok za skúšku nie je zahrnutý v prihlasovacom poplatku na SES – skúška sa platí zvlášť, na mieste. Informácie o poplatkoch sú tu.

Ak sa chcete prihlásiť na skúšku, vyplňte prosím prihlášku.