Letná škola esperanta 2018

Liptovský Mikuláš (Slovensko), 14. – 22. júla 2018
Preklad do slovenčiny je hotový na 92 %. Niektoré informácie môžu byť nesprávne. Všetky aktuálne informácie sú v esperantskej verzii stránky.

Spôsoby platby

Za podujatie môžete platiť nasledovnými spôsobmi:

Poznámka 1: Pri posielaní platby napíšte do políčka "Správa pre prijímateľa" "SES 2018 + vaše meno”.

Poznámka 2: Upozorňujeme, že prihláška platí len po zaplatení minimálne 40 € za podujatie (samozrejme môžete zaplatiť celú sumu) jedným z uvedených spôsobov.

Poznámka 3: Keď platíte za tovar alebo službu prostredníctvom PayPal, tento si strháva príplatok (zvyčajne okolo 3,4 % + 0,35 EUR).