Letní škola esperanta 2018

Liptovský Mikuláš (Slovensko), 14.–22. července 2018

Výuka

Výuku esperanta během SES povedou zkušení učitelé s mnoha mezinárodními zkušenostmi.

Učitelé

Úroveň A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalánsko)

Úrovně A2–B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francie)
Petra Smidéliusz Petra Smidéliusz (Maďarsko)

Úroveň B2

Tim Morley Tim Morley (Spojené království)
Przemysław Wierzbowski Przemysław Wierzbowski (Polsko)

Úrovně C1–C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tichomirov (Rusko/Polsko)

Kurz "Esperanto-literaturo kaj kulturo"

Esperantem je možné nejen milovat a hádat se, jednat a zapomínat akuzativ, ale i literárně tvořit. Už Zamenhof v našem jazyce psal od básní, přes romány a novely až po texty písní na okraji beletrie. Přijďte na náš kurz – dozvíte se o esperantské literatuře a ukážeme vám, jak napsat (ne)dobrou báseň!

Na základě přání a složení účastníků budeme zpracovávat různá témata, např.:

Nicola Ruggiero Nicola Ruggiero (Itálie)

Nicola Ruggiero (Itálie, 1986). Narodil se v Mola di Bari, Apulie, jižní Itálie, v současnosti žije v Turínu, severní Itálie. Promoval z islandštiny a angličtiny s dizertační prací o svém překladu Baldura Ragnarssona na Islandské univerzitě v Reykjavíku, nyní je vedoucím Lingvistiky na Turínské univerzitě. Od roku 2006 členem výboru Akademie esperantské literatury (ALE) (dříve Esperantojazyčný svaz spisovatelů, EVA), někdejší člen výboru B v TEJO, předseda Italské esperantské mládeže 2006–2008. Publikoval La ĉerizarboj de Lucullo, esej v La lingvo serena, úplná díla Baldura Ragnarssona. Přednášel o La Infana Raso a některých esperantských autorech na mnoha kongresech, naposledy o Baldurovi Ragnarssonovi během Světového kongresu esperanta v Reykjavíku. Od roku 2014 vede literární semináře na SES. Publikoval sbírky básní Taglibro de nenifaranto (2008) a La kanto de l’ korvo (2014). Nejednou byl oceněný v soutěžích krásného umění UEA. Od roku 2018 spoluredaktor Beletra Almanako.

Mikaelo Bronŝtejn Michail Bronštejn (Rusko)

Michail Bronštejn (Tichvin, Rusko) je světoznámý esperantský překladatel, spisovatel, básník, bard a zpěvák. Napsal a přeložil více než 20 knih. V roce 2003 získal literární cenu Antonia Grabowského. Neustálá tvorba se promítá do aktivit hnutí – od předsedy Sovětského esperantského mládežnického hnutí (SEJM) v mládí až k vedení uměleckých programů Světových kongresů. V posledních letech Michail pravidelně pořádá turné po Evropě s kulturně-historickými přednáškami a koncerty. Má velké zkušenosti s vyučováním esperanta, hlavně pro jazykové perfekcionisty, brilantně vedl překladatelské kurzy pro účastníky s různými mateřskými jazyky.

Zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

Letos bude opět možné, díky spolupráci UEA (Světového esperantského svazu) a ITK (Střediska pro další cizojazyčné vzdělávání při univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti), během SES skládat zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce (Komuna Eŭropa Referenckadro, KER). V případě, že se do 29.06.2018 přihlásí dostatek zájemců (minimum je 10 lidí na skupinu/úroveň), budou se moci konat zkoušky ve všech třech dostupných úrovních: B1, B2 a C1. Bude možné podstoupit komplexní zkoušku (tj. písemnou i ústní část) nebo jen jednu z těchto částí.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč čtyřjazyčný diplom od státem uznávaného maďarského střediska ITK pro státní zkoušky z cizích jazyků.

Pozor: Poplatek za zkoušku SERR není zahrnut v přihlašovacím poplatku na SES. Zkouška se platí zvlášť, na místě, dle samostatného ceníku.

K přihlášení na zkoušku vyplňte přihlášku.