Letní škola esperanta 2018

Liptovský Mikuláš (Slovensko), 14.–22. července 2018

Výuka

Výuku esperanta během SES povedou zkušení učitelé s mnoha mezinárodními zkušenostmi.

Učitelé

Úroveň A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalánsko)

Úrovně A2–B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francie)
Nina Pietuchowska Nina Pietuchowska (Polsko)

Úroveň B2

Tim Morley Tim Morley (Spojené království)
Arina Osipova Arina Osipova (Rusko)

Úrovně C1–C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tichomirov (Rusko/Polsko)

Kurz "Esperanto-literaturo kaj kulturo"

Esperantem je možné nejen milovat a hádat se, jednat a zapomínat akuzativ, ale i literárně tvořit. Už Zamenhof v našem jazyce psal od básní, přes romány a novely až po texty písní na okraji beletrie. Přijďte na náš kurz – dozvíte se o esperantské literatuře a ukážeme vám, jak napsat (ne)dobrou báseň!

Na základě přání a složení účastníků budeme zpracovávat různá témata, např.:

Mikaelo Bronŝtejn Michail Bronštejn (Rusko)

Michail Bronštejn (Tichvin, Rusko) je světoznámý esperantský překladatel, spisovatel, básník, bard a zpěvák. Napsal a přeložil více než 20 knih. V roce 2003 získal literární cenu Antonia Grabowského. Neustálá tvorba se promítá do aktivit hnutí – od předsedy Sovětského esperantského mládežnického hnutí (SEJM) v mládí až k vedení uměleckých programů Světových kongresů. V posledních letech Michail pravidelně pořádá turné po Evropě s kulturně-historickými přednáškami a koncerty. Má velké zkušenosti s vyučováním esperanta, hlavně pro jazykové perfekcionisty, brilantně vedl překladatelské kurzy pro účastníky s různými mateřskými jazyky.

Kurz: Historie esperanta

Tento kurz nepředstavuje jen hlavní události. Má i další cíl: ukázat hlavní tendence, které ovlivnily a rozvinuly esperantskou komunitu zejména u jejího zrodu.

Účastníci dostanou odpovědi na různé otázky, mj.:

Základem tohoto kurzu je dvanáctihodinový kurz “Historio de Esperanto”, který A. Korženkov přednáší na Interlingvistických studiích na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko). Kurz je zaměřený ne na odborníky na toto téma, ale hlavně na ty, kdo už dobře znají jazyk, ale zatím nemají dobrý přehled o historii esperantského hnutí.

Aleksander Korĵenkov Alexander Korženkov (Rusko)

Alexander Korženkov (nar. 1958) je ruský inženýr, od r. 1991 redaktor a vydavatel. Esperantista od roku 1976. Redaktor La Ondo de Esperanto (od r. 1991). Spolu se svou ženou Halinou Goreckou vydal více než 100 knih v/o esperantu. Autor několika učebnic a monografií. Napsal více než 1000 článků a recenzí do několika časopisů. Hlavní práce o historii esperanta: Esperanto post la jaro 2000 (1998), Esperanto en Ruslando (2000, s Halinou Goreckou), Historio de Esperanto (2005), Homarano (2009), Zamenhof (2010), Nia diligenta kolegaro (2018, s Halinou Goreckou).

Zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

Letos bude opět možné, díky spolupráci UEA (Světového esperantského svazu) a ITK (Střediska pro další cizojazyčné vzdělávání při univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti), během SES skládat zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce (Komuna Eŭropa Referenckadro, KER). V případě, že se do 29.06.2018 přihlásí dostatek zájemců (minimum je 10 lidí na skupinu/úroveň), budou se moci konat zkoušky ve všech třech dostupných úrovních: B1, B2 a C1. Bude možné podstoupit komplexní zkoušku (tj. písemnou i ústní část) nebo jen jednu z těchto částí.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč čtyřjazyčný diplom od státem uznávaného maďarského střediska ITK pro státní zkoušky z cizích jazyků.

Pozor: Poplatek za zkoušku SERR není zahrnut v přihlašovacím poplatku na SES. Zkouška se platí zvlášť, na místě, dle samostatného ceníku.

K přihlášení na zkoušku vyplňte přihlášku.