Somera Esperanto-Studado 2018

Liptovský Mikuláš (Slovakio), 14-a ĝis 22-a de julio 2018

Instruado

La instruadon de Esperanto dum SES gvidos spertaj Esperanto-instruistoj, kiuj havas abundan internacian sperton.

Instruistoj

Nivelo A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalunio)

Niveloj A2–B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francio)
Petra Smidéliusz Petra Smidéliusz (Hungario)

Nivelo B2

Tim Morley Tim Morley (Britio)
Przemysław Wierzbowski Przemysław Wierzbowski (Pollando)

Niveloj C1–C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tikhomirov (Rusio/Pollando)

Esperanto-literaturo kaj kulturo

Per Esperanto eblas ne nur ami kaj kvereli, kunsidi kaj forgesi akuzativojn, sed ankaŭ verki literaturajn tekstojn. Jam ekde Zamenhof en nia lingvo estiĝis poemoj, romanoj, noveloj kaj tiel plu ĝis kanto-tekstoj rande de beletro. Venu al nia kurso, kaj vi kleriĝos pri literaturo en Esperanto kaj ni montros al vi kiel verki (mal)bonan poemon!

Surbaze de la deziroj kaj de la konsisto de la partoprenantoj, ni traktos diversajn temojn, ekzemple:

Nicola Ruggiero Nicola Ruggiero (Italio)

Nicola Ruggiero (Italio, 1986). Naskiĝis en Mola di Bari, Apulio, suda Italio, nun loĝanta en Torino, norda Italio. Diplomiĝis pri la islanda kaj angla lingvoj per disertacio pri la memtradukado de Baldur Ragnarsson ĉe Universitato de Islando en Rejkjaviko, nun magistriĝas pri Lingvistiko ĉe Universitato de Torino. Ekde 2006 komitatano de Akademio Literatura de Esperanto (iama Esperantlingva Verkista Asocio), iama B-komitatano de TEJO, prezidanto de Itala Esperantista Junularo 2006-2008. Publikigis La ĉerizarboj de Lucullo, eseon en La lingvo serena, plenverkaro de Baldur Ragnarsson. Prelegis pri La Infana Raso kaj pluraj E-aŭtoroj en multaj kongresoj, laste pri Baldur Ragnarsson dum la UK en Rejkjaviko. Ekde 2014 gvidas la seminarion pri literaturo dum SES. Publikigis la poemarojn Taglibro de nenifaranto (2008) kaj La kanto de l’ korvo (2014). Gajnis plurfoje premiojn en la Belartaj Konkursoj de UEA. Ekde 2018 kunredakciano de Beletra Almanako.

Mikaelo Bronŝtejn Mikaelo Bronŝtejn (Rusio)

Mikaelo Bronŝtejn (u. Tiĥvin) estas mondfama Esperanta tradukisto, verkisto, poeto, bardo, kantisto. Li verkis kaj tradukis pli ol 20 librojn. En 2003 li iĝis laŭreato de la literatura premio “Antoni Grabovski”. Seninterrompa kreado enkadriĝas en movadajn aktivecojn - de prezidanto de Soveta Esperanta Junulara Movado (SEJM) en junaĝo ĝis gvidado de artaj programoj en Universalaj Kongresoj. Lastajn jarojn Mikaelo regule turneas en Eŭropo kun kultur-historiaj prelegoj kaj koncertoj. Li havas grandan sperton pri instruado de Esperanto, speciale por lingvaj perfektemuloj, brile gvidis tradukistajn kursojn por diverslingva partoprenantaro.

KER-ekzamenoj

Ĉi-jare dum SES eblos denove trapasi novtipan ekzamenon pri Esperanto-scio laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), organizitan de UEA-ITK. Kondiĉe ke sufiĉa kvanto de interesiĝantoj aliĝos ĝis la dato 2018-06-29 (minimume estas necesaj 10 homoj por grupo/nivelo), ekzamenoj povos okazi je ĉiu el la tri ekzistantaj niveloj: B1, B2 kaj C1. La kandidatoj rajtos submetiĝi al la kompleta ekzameno, t.e. ambaŭ la skriba kaj la parola partoj, aŭ laŭ sia elekto nur al unu el ili.

Kaze de sukcesa ekzameniĝo, la ŝtate agnoskata hungara ekzamencentro ITK eldonas al la kandidato kvarlingvan oficialan diplomon.

Atentigo: La kosto de la KER-ekzameno ne estas inkuzivita en la aliĝkotizo por SES. La ekzameno estas pagenda aparte, rekte surloke, laŭ aparta kotiztabelo.

Por aliĝi al la ekzameno plenigu la aliĝilon.