Somera Esperanto-Studado 2018

Liptovský Mikuláš (Slovakio), 14-a ĝis 22-a de julio 2018

Aliĝilo

Al Somera Esperanto-Studado 2018 jam aliĝis 258 personoj.

La formularo aŭtomate kalkulas vian kotizon. Ĉiuj prezoj estas en eŭroj. Por pli da detaloj pri la kotizoj, legu la paĝon Kotizoj.

La kampoj markitaj per ruĝa steleto (*) estas devigaj.

Personaj informoj
Invitletero

Sendado de invitletero kostas 35 € (3 € por la partoprenantoj el Rusio kaj Ukrainio). Ne forgesu sendi skanaĵon de via pasporto al ses@ikso.net.

Partoprenado

La aranĝo komenciĝas la 2018-07-14 kaj finiĝas la 2018-07-22. Eblas alveni unu tagon pli frue aŭ foriri unu tagon pli malfrue, sed manĝoj por tiuj tagoj ne estos provizataj.

Loĝado

Ni bedaŭrinde ne plu povas garantii liberan liton, se vi volas tranokti en ĉambro en la SES-ejo. Bonvolu elekti alian eblon. Se vi tamen ŝatus loĝi en ĉambro, skribu tion en rimarkoj kaj ni tuj informos vin, se loko liberiĝos.

Se vi ŝatus loĝi en ĉambro en apuda pensiono kun aliaj SES-partoprenantoj, skribu al ses@ikso.net kaj ni strebos aranĝi tion.

Manĝoj Mi mendasLernado
Ekskursoj
Dato Ekskurso Rimarko Prezo Mi partoprenas
2018-07-15 Duontaga 8 €
2018-07-16 Duontaga 15 €
2018-07-17 Duontaga 12 €
2018-07-18 Tuttaga 10 €
2018-07-18 Tuttaga 10 €
2018-07-18 Tuttaga 29 €
2018-07-20 Duontaga 22 €

Por pli da detaloj, legu la paĝon Ekskursoj.

Aliaj informoj
Pri SES mi eksciis pere de

Esperanton mi lernas aŭ lernis pere de

Pagoj
Aliĝdato A-landano B-landano C-landano
Ĝis 2018-02-28 55 40 25
Ĝis 2018-04-30 65 50 35
Ĝis 2018-06-30 75 60 45
Post 2018-06-30 100 85 70

La donacita sumo estos uzita por inviti nepagipovajn partoprenantojn kaj/aŭ inviti interesajn aŭ gravajn prelegantojn por pliriĉigi la programon. La organizantoj de SES anticipe dankas pro viaj donacoj!

Pago

Vi ne nepre devas tuj pagi la tutan kotizon (vi povos pagi la ceteron surloke), sed vi devas pagi minimume 40 €, por ke via aliĝo estu akceptita.

Por informoj pri la pagmanieroj, legu la paĝon Pagmanieroj.

Personaj datumoj
Rimarko