Letnie Studium Esperanta

Liptowski Mikułasz (Słowacja), 14-22 lipca 2018
Tłumaczenie na język polski jest kompletne w 53%. Niektóre informacje mogą być nieaktualne. Wszystkie aktualne informacje dostępne są na esperackiej wersji strony internetowej.

Nauka

Kursy esperanta w czasie SES poprowadzą nauczyciele z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem.

Nauczyciele

Poziom A1

Víctor Solé Víctor Solé (Katalunio)

Poziomy A2-B1

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Francja)
Petra Smidéliusz Petra Smidéliusz (Węgry)

Poziom B2

Tim Morley Tim Morley (Wielka Brytania)
Przemysław Wierzbowski Przemysław Wierzbowski (Polska)

Poziomy C1-C2

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tikhomirov (Rosja/Polska)

Literatura i kultura esperancka

W esperancie można nie tylko kochać i nienawidzić, debatować i zapominać biernika, ale także tworzyć teksty literackie. Już od czasów Zamenhofa w naszym języku istniały wiersze, powieści, opowiadania itp. aż do tekstów piosenek. Weź udział w naszym kursie, a dowiesz się więcej o literaturze w języku esperanto i pokażemy Ci, jak stworzyć (nie)dobry wiersz!

W zależności od uczestników i ich życzeń, będziemy omawiać różne tematy, np.:

Nicola Ruggiero Nicola Ruggiero (Włochy)

Nicola Ruggiero (Italio, 1986). Naskiĝis en Mola di Bari, Apulio, suda Italio, nun loĝanta en Torino, norda Italio. Diplomiĝis pri la islanda kaj angla lingvoj per disertacio pri la memtradukado de Baldur Ragnarsson ĉe Universitato de Islando en Rejkjaviko, nun magistriĝas pri Lingvistiko ĉe Universitato de Torino. Ekde 2006 komitatano de Akademio Literatura de Esperanto (iama Esperantlingva Verkista Asocio), iama B-komitatano de TEJO, prezidanto de Itala Esperantista Junularo 2006-2008. Publikigis La ĉerizarboj de Lucullo, eseon en La lingvo serena, plenverkaro de Baldur Ragnarsson. Prelegis pri La Infana Raso kaj pluraj E-aŭtoroj en multaj kongresoj, laste pri Baldur Ragnarsson dum la UK en Rejkjaviko. Ekde 2014 gvidas la seminarion pri literaturo dum SES. Publikigis la poemarojn Taglibro de nenifaranto (2008) kaj La kanto de l’ korvo (2014). Gajnis plurfoje premiojn en la Belartaj Konkursoj de UEA. Ekde 2018 kunredakciano de Beletra Almanako.

Mikaelo Bronŝtejn Mikaelo Bronsztejn (Rosja)

Mikaelo Bronŝtejn (u. Tiĥvin) estas mondfama Esperanta tradukisto, verkisto, poeto, bardo, kantisto. Li verkis kaj tradukis pli ol 20 librojn. En 2003 li iĝis laŭreato de la literatura premio “Antoni Grabovski”. Seninterrompa kreado enkadriĝas en movadajn aktivecojn - de prezidanto de Soveta Esperanta Junulara Movado (SEJM) en junaĝo ĝis gvidado de artaj programoj en Universalaj Kongresoj. Lastajn jarojn Mikaelo regule turneas en Eŭropo kun kultur-historiaj prelegoj kaj koncertoj. Li havas grandan sperton pri instruado de Esperanto, speciale por lingvaj perfektemuloj, brile gvidis tradukistajn kursojn por diverslingva partoprenantaro.

Egzaminy KER

W tym roku w ramach SES znów będzie możliwość zdania egzaminu ze znajomości esperanta według nowego europejskiego wskaźnika kompetencji językowych (KER). Sesję organizuje UEA-ITK. Warunkiem jest zapisanie się co najmniej 10 kandydatów na dany poziom do 29.06.2018. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminów na trzech istniejących poziomach: B1, B2 i C1. Kandydaci mają możliwość zdania kompletnego egzaminu, tj. części ustnej i pisemnej, bądź do wyboru jedynie jednej jego części.

Po pomyślnie zdanym egzaminie kandydat otrzyma oficjalny, czterojęzyczny dyplom wydany przez oficjalnie uznane węgierskie centrum egzaminacyjne ITK.

Składka uczestnika SES nie zawiera opłaty za egzamin KER. Opłatę taką należy uiścić oddzielnie, na miejscu, zgodnie z oddzielnym cennikiem.

Aby zgłosić chęć zdania egzaminu wypełnij formularz zgłoszeniowy.