Letná škola esperanta 2019

Nitra (Slovensko), 12.–20. júla 2019
Preklad do slovenčiny je hotový na 97 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Vyučovanie

Vyučovanie esperanta povedú skúsení učitelia s bohatými medzinárodnými skúsenosťami.

Učitelia

Podrobnosti o význame úrovní nájdete na stránke ILEI alebo na Wikipédii.

Víctor Solé
Víctor Solé
Katalánsko
Úroveň A1
Christophe Chazarein
Christophe Chazarein
Francúzsko
Úroveň A2
Arina Osipova
Arina Osipova
Rusko
Úroveň B1
Szabolcs Szilva
Szabolcs Szilva
Maďarsko
Úroveň B2
Tim Morley
Tim Morley
Veľká Británia
Úroveň B2
Konstantin Tikhomirov
Konstantin Tikhomirov
Rusko/Poľsko
Úroveň C1

Esperantská literatúra a kultúra

V esperante sa dá nie len milovať a hádať sa, zasadať a zabudnúť akuzatívy ale aj písať literárne texty. Už od Zamenhofa vznikli v našom jazyku básne, romány, novely a tak ďalej až po texty piesní na okraji beletrie. Príďte do nášho kurzu – vzdeláte sa o literatúre v esperante a ukážeme vám ako napísať (ne)dobrú báseň!

Na základe prianí a zloženia osadenstva preberieme rôzne témy, napríklad:

Oleg Ĉajka
Oleg Ĉajka (Oĉjo)
Rusko/Ukrajina

Oleg Čajka, známý tiež ako Oĉjo, je ruský a ukrajinský esperantista: básnik, spevák, prekladateľ, učiteľ. Narodil se v roku 1973 a žije v Moskve od roku 1995. Esperanto sa naučil sám v roku 1987. V roku 1989 začal písať a prekladať básne a piesne. Sám spieva svoje (a nielen svoje) piesne. Jeho diela vyšli v rôznych esperantských periodikách a básnických zbierkach. Bol ocenený na niekoľkých umeleckých festivaloch EoLA.

Učil esperanto a spoluorganizoval veľa esperantských stretnutí. Bol aktívny v SEJM, REJM a TEJO. Je aktívnym členom moskovského mládežníckeho klubu EK MASI od jeho vzniku v roku 1995.

Od roku 2006 vedie v Moskve kuriérsku firmu s esperantským názvom "Kontakto", ktorú založil. Od roku 2017 vedie spolu s Arinou Osipovou prekladateľskú firmu "Lingvo Connect" v Moskve.