Letná škola esperanta 2019

Nitra (Slovensko), 12.–20. júla 2019
Preklad do slovenčiny je hotový na 97 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Výlety

Všetky výlety treba zaplatiť zvlášť – prihlásiť sa na ne je možné do 30.06.2019 (ak sa prihlásite na výlet neskôr, nemôžeme vám zaručiť voľné miesto).

Poldňové výlety

Mesto a hrad Nitra (pešo)

(8 EUR, 13.07.2019)

Nitra

Nitra je najstarším mestom na Slovensku, kroniky ho spomínajú už v 9. storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 828, keď bola Nitra sídlom biskupa Veľkomoravskej ríše. Nitra je mestom s neobyčajným historickým významom. Počiatky jeho osídľovania sa datujú do praveku, dôkazom čoho sú archeologické nálezy na území mesta. Už pred 30 000 rokmi to bola husto osídlená oblasť. Územie dnešnej Nitry bolo dôležitým miestom Keltov (už niekoľko storočí pred Kristom), neskôr Germánov a nakoniec Slovanov. Bolo sídlom prvých známych vládcov na území dnešného Slovenska — germánskych kmeňov „Kvádov“ (okolo roku 396 n.l.) a od 8. storočia do roku 1108 bolo sídlom Nitrianskeho kniežatstva.

Najslávnejšou pamiatkou a dominantou mesta je hrad z 11. storočia. V 15. storočí bol zrekonštruovaný a neskôr v období baroka upravený. Hrad bol vybudovaný na mieste slovanskej osady z 9. storočia. Je národným kultúrnym dedičstvom. Dnes je sídlom Archeologického ústavu SAV a sídlom biskupa. Pre návštevníkov je sprístupnená len katedrála a diecézne múzeum.

Viac informácií na Wikipédii

Topoľčianky

(20 EUR, 18.07.2019)

Topoľčianky
Zdroj: Wikimedia Commons

Topoľčianky nie sú veľká obec, napriek tomu sa tu nachádza veľa zaujímavých pamiatok. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1293. Avšak už v 6. a 7. storočí obývali toto miesto Slovania. Exkurzia bude mať bohatý program, pokúsime sa navštíviť všetky tieto zaujímavosti:

Viac informácií na Wikipédii

Arborétum Mlyňany

(15 EUR, 15.07.2019)

Arborétum Mlyňany
Zdroj: Wikimedia Commons

Arborétum Mlyňany patriace Slovenskej akadémií vied (arborétum - zbierka živých drevín) je chránená oblasť pri obciach Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou (okres Zlaté Moravce). Jej rozloha je 67 hektárov. V roku 1951 bola vyhlásená za chránenú oblasť. Teraz je vedeckým pracoviskom Slovenskej akadémie vied (SAV).

Zakladateľ Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi z Maďarska bol od svojho detstva veľkým milovníkom botaniky. So svojou ženou Antóniou zo Zlatých Moraviec vybudoval na okraji lesa pri Vieske nad Žitavou kaštieľ. Práve v tomto lese začal skúšať sadiť prvé cudzokrajné dreviny.

Dnes je toto arborétum najvýznamnejším dendrologickým ústavom na Slovensku. Jeho zbierky obsahujú viac ako 2300 druhov stromov od Stredozemného mora, Ameriky, Afriky a Ázie.

Viac informácií na Wikipédii

Celodenné výlety

Bratislava

Bratislava
Zdroj: Wikimedia Commons

(30 EUR, 16.07.2019)

Navštívime: zrúcaninu hradu Devín, Bratislavský hrad, starú časť mesta a ešte viac…

Bratislava je hlavným a zároveň najobývanejším mestom Slovenska (s viac ako 425 tisíc obyvateľmi). V meste má sídlo prezident, vláda, parlament, rozličné úrady a ministerstvá, tiež viaceré univerzity, múzeá, divadlá a iné kultúrne a vedecké inštitúcie. Bratislava sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja, na úpätí Malých Karpát. Mesto leží blízko Česka, Rakúska a Maďarska. Je jediným hlavným mestom sveta, ktoré hraničí súčasne s dvoma štátmi (Maďarskom a Rakúskom).

Viac informácií na Wikipédii

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica
Zdroj: Wikimedia Commons

(30 EUR, 16.07.2019)

Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku, s bohatou multikultúrnou minulosťou. Je známe ťažbou kovov (hlavne striebra), významným banským právom, administráciou a akademickou tradíciou. Zažijeme zostup do podzemnej bane pri banskom skanzene, vybavení prilbou, lampou a plášťom. Po obede v penzióne si prezrieme Starý hrad, navštívime mineralogickú expozíciu a predajňu diel slovenských výtvarníkov. Našu exkurziu ukončíme v čajovni Divná pani. Mesto Banská Štiavnica je zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Viac informácií na Wikipédii