Letní škola esperanta 2019

Nitra (Slovensko), od 12. do 20. července 2019

Výlety

Všechny výlety je nutno zaplatit zvlášť – přihlásit se na ně je možné do 30.06.2019. Pokud se přihlásíte na výlet později, nemůžeme vám zaručit volné místo.

Půldenní výlety

Město a hrad Nitra (pěší)

(8 EUR, 13.07.2019)

Nitra

Nitra je nejstarší slovenské město, kroniky jej zmiňují již v 9. století. První písemná zmínka pochází z roku 828, kdy byla Nitra sídlem biskupa Velkomoravské říše. Nitra je město mimořádné historické důležitosti. Počátky jeho osídlení se datují do pravěku, což dokazují archeologické nálezy v oblasti města. Již před 30 tisíci lety to byla hustě osídlená oblast. Oblast dnešní Nitry byla důležitá pro Kelty (již před několika staletími před našim letopočtem), později pro Germány a nakonec pro Slovany. Byla sídlem prvních známých vládců území dnešního Slovenska – germánských kmenů „Kvádů“ (kolem roku 396 př. n. l.) a od 8. století do roku 1108 sídlem Niterského knížectví.

Nejznámější historickou pamětihodností a dominantou města je hrad z 11. století, který byl v 15. století rekonstruován a během baroka ještě upravován. Hrad byl postaven na místě slovanského sídla z 9. století. Hrad, který je zároveň národní kulturní památkou, je nyní sídlem archeologického oddělení SAV (Slovenské akademie věd) a biskupa. Veřejnosti jsou přístupné pouze katedrála a diecézní muzeum.

Více informací ve Wikipedii

Topoľčianky

(20 EUR, 18.07.2019)

Topoľčianky
Zdroj: Wikimedia Commons

Topoľčianky je nevelká obec, ale přesto s mnoha zajímavostmi. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1293. Nicméně již v 6. a 7. století zde bydleli slované. Na výletě s pestrým programem se pokusíme navštívit tyto zajímavosti:

Více informací ve Wikipedii

Arboretum Mlýňany

(15 EUR, 15.07.2019)

Arboretum Mlýňany
Zdroj: Wikimedia Commons

Arboretum Mlyňany Slovenské akademie věd (arboretum – sbírka různých druhů dřevin) je chráněné území u obcí Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou (okres Zlaté Moravce). Jeho celková rozloha je 67 hektarů. V roce 1951 bylo prohlášeno za chráněnou oblast a v současnosti je vědeckým pracovištěm Slovenské akademie věd.

Zakladatel Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi z Maďarska byl od svého dětství velkým milovníkem botaniky. Se svojí ženou ze Zlatých Moravců, Antónií, vybudoval na kraji lesa u obce Vieska nad Žitavou kaštel. Právě v tomto lese začal zkoušet pěstovat první nepůvodní druhy stromů.

Dnes je arboretum nejvýznamnější dendrologickou institucí na Slovensku. Jeho sbírka obsahuje více než 2300 druhů dřevin ze Středozemí, Ameriky, Afriky a Asie.

Více informací ve Wikipedii

Celodenní výlety

Bratislava

Bratislava
Zdroj: Wikimedia Commons

(30 EUR, 16.07.2019)

Cíle výletů: zřícenina Devín, bratislavský zámek, historická část města a další…

Bratislava je hlavním a zároveň největším městem Slovenska (s více jako 425 tisíci obyvateli). Ve městě má sídlo prezident, vláda, parlament, různé úřady a ministerstva, také několik univerzit, muzeí, divadel a jiných kulturních a vědeckých institucí. Bratislava se rozprostírá na obou březích Dunaje, na úpatí Malých Karpat. Město leží blízko Česka, Rakouska a Maďarska. Je jediným hlavním městem na světě, které hraničí současně se dvěma státy (Maďarsko, Rakousko).

Více informací ve Wikipedii

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica
Zdroj: Wikimedia Commons

(30 EUR, 16.07.2019)

Banská Štiavnica je historické město ve středním Slovensku s bohatou multikulturní minulostí. Je známé pro těžbu minerálů (především stříbra), významné těžební právo, administrativní a akademickou tradici. Vybaveni helmou, svítilnou a pláštěm se podíváme do podzemních štol v báňském skanzenu. Po obědě v penzionu si prohlédneme Starý hrad, navštívíme mineralogickou výstavu a prodejnu děl slovenských výtvarníků. Náš výlet zakončíme v čajovně Divná pani. Město samotné je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací ve Wikipedii