Letní škola esperanta 2019

Nitra (Slovensko), od 12. do 20. července 2019

Výuka

Výuku esperanta během SES povedou zkušení učitelé s mnoha mezinárodními zkušenostmi.

Učitelé

Podrobnosti o významu úrovní naleznete na webu ILEI nebo ve Wikipedii.

Víctor Solé
Víctor Solé
Katalánsko
Úroveň A1
Christophe Chazarein
Christophe Chazarein
Francie
Úroveň A2
Arina Osipova
Arina Osipova
Rusko
Úroveň B1
Szabolcs Szilva
Szabolcs Szilva
Maďarsko
Úroveň B2
Tim Morley
Tim Morley
Spojené království
Úroveň B2
Konstantin Tikhomirov
Konstantin Tikhomirov
Rusko/Polsko
Úroveň C1

kurz "Esperanto-literaturo kaj kulturo"

Esperantem je možné nejen milovat a hádat se, jednat a zapomínat akuzativ, ale i literárně tvořit. Už Zamenhof v našem jazyce psal od básní, přes romány a novely až po texty písní na okraji beletrie. Přijďte na náš kurz – dozvíte se o esperantské literatuře a ukážeme vám, jak napsat (ne)dobrou báseň!

Na základě přání a složení účastníků budeme zpracovávat různá témata, např.:

Oleg Ĉajka
Oleg Ĉajka (Oĉjo)
Rusko/Ukrajina

Oleg Čajka, známý také jako Oĉjo, je ruský a ukrajinský esperantista: básník, zpěvák, překladatel, učitel. Narodil se v roce 1973 a žije v Moskvě od roku 1995. Esperanto se naučil sám v roce 1987. V roce 1989 začal psát a překládat básně a písně. Sám zpívá svoje (a nejen svoje) písně. Jeho díla vyšla v různých esperantských periodikách a básnických sbírkách. Byl oceněný na několika festivalech umění EoLA.

Učil esperanto a spolupořádal mnoho esperantských setkání. Byl aktivní v SEJM, REJM a TEJO. Je aktivním členem moskevského mládežnického klubu EK MASI od jeho vzniku v roce 1995.

Od roku 2006 vede v Moskvě kurýrní firmu s esperantským názvem "Kontakto", kterou založil. Od roku 2017 vede společně s Arinou Osipovou překladatelskou firmu "Lingvo Connect" v Moskvě.