Letná škola esperanta 2019

Nitra (Slovensko), 12.–20. júla 2019
Preklad do slovenčiny je hotový na 97 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné len v esperante a v angličtine.