Curs d'Esperanto d'Estiu 2019

Nitra (Eslovàquia), del 12 al 20 de juliol del 2019
La traducció en aquesta llengua es troba al 84%. Tota la informació actualitzada es troba disponible en esperanto i .

Política de confidencialitat

La política de confidencialitat es troba disponible només en espéranto i en anglès.