Letní škola esperanta 2020

Kroměříž, 18. až 26. července 2020

Výuka

Výuku esperanta během SES povedou zkušení učitelé s mnoha mezinárodními zkušenostmi.

Učitelé

Informace doplníme brzy.