Somera Esperanto-Studado 2019

Nitra (Slovakio), 12-a ĝis 20-a de julio 2019

Aliĝilo

Al Somera Esperanto-Studado 2019 jam aliĝis 171 personoj.

La formularo aŭtomate kalkulas vian kotizon. Ĉiuj prezoj estas en eŭroj. Por pli da detaloj pri la kotizoj, legu la paĝon Kotizoj.

La kampoj markitaj per ruĝa steleto (*) estas devigaj.

Personaj informoj
Invitletero

Sendado de invitletero kostas 35 € (3 € por la partoprenantoj el Rusio kaj Ukrainio). Ne forgesu sendi skanaĵon de via pasporto al ses@ikso.net.

Partoprenado

La aranĝo komenciĝas la 2019-07-12 kaj finiĝas la 2019-07-20. Eblas alveni unu tagon pli frue aŭ foriri unu tagon pli malfrue, sed manĝoj por tiuj tagoj ne estos provizataj.

Loĝado
Manĝoj
Lernado

Tiu informo utilos por la organizantoj por plani bezonatajn instruistojn. Tuj antaŭ la aranĝo vi ricevos gramatikan teston por taksi vian lingvonivelon kaj enmeti vin al la plej taŭga grupo. (Vidi klarigojn pri la signifoj de la niveloj.)

Ekskursoj
Dato Ekskurso Rimarko Prezo Mi partoprenas
2019-07-13 Duontaga 8 €
2019-07-15 Duontaga 15 €
2019-07-16 Tuttaga 30 €
2019-07-16 Tuttaga 30 €
2019-07-18 Duontaga 20 €

Por pli da detaloj, legu la paĝon Ekskursoj.

Aliaj informoj
Pagoj

La donacita sumo estos uzita por inviti nepagipovajn partoprenantojn kaj/aŭ inviti interesajn aŭ gravajn prelegantojn por pliriĉigi la programon. La organizantoj de SES anticipe dankas pro viaj donacoj!

Pago

Vi ne nepre devas tuj pagi la tutan kotizon (vi povos pagi la ceteron surloke), sed vi devas pagi minimume 50 €, por ke via aliĝo estu akceptita.

Por informoj pri la pagmanieroj, legu la paĝon Pagmanieroj.

La kalkulita kotizo validas ĝis 2019-06-27. Se vi pagos post tiu dato, krompago povos aldoniĝi (vidu en Kotizoj).

Personaj datumoj
Rimarko