Letná škola esperanta 2021

Online, 2.-11. júla 2021
Preklad do slovenčiny je hotový na 99 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Program

Pre lepší prehľad sa pozrite na podrobný rozvrh akcie. Postupne ho dopĺňame o detaily koncertov a ďalších bodov.

Vyučovanie

Vyučovanie esperanta povedú skúsení učitelia s bohatými medzinárodnými skúsenosťami.

Učitelia

Podrobnosti o význame úrovní nájdete na stránke edukado.net alebo na Wikipédii.

Marion Quenut
Marion Quenut
Francúzsko
Úroveň A2
Arina Osipova
Arina Osipova
Rusko
Úroveň B1
Szabolcs Szilva
Szabolcs Szilva
Maďarsko
Úroveň B2
Tim Morley
Tim Morley
Veľká Británia
Úroveň B2
Palma Csiszár
Palma Csiszár
Maďarsko, rodená esperantistka
Úroveň C1

Spisovateľský ateliér

Počas tohtoročného SES sa každý deň uskutoční kurz pre spisovateľov "Ako písať... (romány, novely, básne)" s veľkými súčasnými esperantskými autormi.

Počas kurzu budete počuť tajomstvá písania veľkých spisovateľov a básnikov a budete cvičiť vytváranie rôznych literárnych textov.

Kurz o literatúre a kultúre bude viesť organizátor "Literárnych fór", básnik a prekladateľ Oleg Čajka.

Oleg Ĉajka
Oleg Ĉajka (Oĉjo)
Rusko/Ukrajina

Oleg Čajka, známý tiež ako Oĉjo, je ruský a ukrajinský esperantista: básnik, spevák, prekladateľ, učiteľ. Narodil se v roku 1973 a žije v Moskve od roku 1995. Esperanto sa naučil sám v roku 1987. V roku 1989 začal písať a prekladať básne a piesne. Sám spieva svoje (a nielen svoje) piesne. Jeho diela vyšli v rôznych esperantských periodikách a básnických zbierkach. Bol ocenený na niekoľkých umeleckých festivaloch EoLA.

Učil esperanto a spoluorganizoval veľa esperantských stretnutí. Bol aktívny v SEJM, REJM a TEJO. Je aktívnym členom moskovského mládežníckeho klubu EK MASI od jeho vzniku v roku 1995.

Od roku 2006 vedie v Moskve kuriérsku firmu s esperantským názvom "Kontakto", ktorú založil. Od roku 2017 vedie spolu s Arinou Osipovou prekladateľskú firmu "Lingvo Connect" v Moskve.

Kurz prekladania z a do esperanta

Zo skúseností prekladateľa, ktorý prekladá od narodenia

Oleg Ĉajka
Mikaelo Bronŝtejn
Rusko

Ahoj, som Michail Bronštejn z Tichvina v Rusku.

Narodil som sa na Ukrajine, v štvorjazyčnom prostredí, teda som prekladateľ od narodenia. Keď som dospel, odvážil som sa vykonávať rôzne prekladateľské úlohy. Vyberal som si medzi nimi len to, čo som sám považoval za zaujímavé.

Svoje viac ako 60-ročné skúsenosti by som rád odovzdal vám, moji budúci účastníci kurzu. Dozviete sa napríklad, či je rozdiel v prekladaní z kórejčiny a z hebrejčiny, ako sa majú prekladať slovné hry a ako sa nemajú prekladať piesne. Dostanete ilustrované informácie o vklade Rusov do esperantskej kultúry. Budete praktizovať prekladateľský štýl, budete sa smiať, spievať... Skrátka, skúsim zariadiť, aby ste sa počas kurzu nenudili. Vitajte v mojom kurze!

Kultúrny program

Koncerty

Podrobnosti už čoskoro.

Medzinárodný večer

Viete spievať, tancovať, žonglovat alebo máte iný talent, ktorý chcete ukázať ostatným účastníkom? Chcete odprezentovať pieseň alebo báseň svojej krajiny? Tak neváhajte a zúčastnite sa Medzinárodného večera! Počas tohto večera si budete môcť užiť pestrosť kultúr a talentov účastníkov SESu.

Medzinárodný večer

Prednášky

Kurzy a dielne

Pokojný poobedný program

Poznámka 1: Vyššie uvedený program je ešte stále predbežný. Podrobnejší program SES dostanú prihlásení účastníci pred podujatím.

Nasleduje prehľad programových bodov, ktoré organizujú účastníci akcie (zoznam postupne dopĺňame):

Biografio de Zamenhof

Rakonto de la historiaj politikoj kiuj okazis dum la Zamenhof-epoko (1859–1917). Kiel ili influis lian vivon? Kiel ili afekciis lian filozofion kaj bontrovan mondvidon? Mia prelego kovros: la polan ribelon de 1863 kontraŭ la rusa imperio; pogromojn kontraŭ judoj; fruan cionismon; hilelismon. Ankaŭ politikajn situaciojn, kiujn Zamenhof ne multe publike priparolis. Nome, la rusan revolucion de 1905, kaj aĉajn okazojn en 1909 en Hispanio, kie la Universala Kongreso tiam okazis. Tiu prelego ne estos hagiografio – mi tre bedaŭras ke Zamenhof estis iom silenta. Tamen li ŝajne havis siajn kialojn, kiujn mi mencios.

Enkonduko al la franca lingvo

La franca lingvo ne estas parolata nur en Francio, sed ankaŭ en multaj aliaj landoj de Eŭropo, Ameriko, Afriko kaj Oceanio. Kvankam ĝi estas proksima parenco de la itala kaj hispana, ĝi sonas sufiĉe malsame – kial? Venu malkovri interesaĵojn pri la franca lingvo!

Enkonduko al la slovaka lingvo

La slovaka lingvo estas okcidentslava lingvo parolata de proksimume 5 milionoj da homoj. Ĉu ĝi estas malfacila? Ĉu ĝi vere estas malsama de la ĉeĥa? Kiel ĝi distingiĝas de aliaj slavaj lingvoj? Venu malkovri interesaĵojn pri la slovaka lingvo!

Esperantujo – amata tero!

Esperanta barda kulturo, dum la lasta duonjarcento ekzistanta kaj bone evoluanta en Sovetunio/Rusio, restas preskaŭ nekonata por la monda esperantistaro. Ne multaj scias, ke la postmilita renaskiĝo de E-movado en Sovetio okazis gravparte dank’ al la kantoj, ke la unuaj poramasaj kanto-lecionoj okazis en SEJT (Sovetiaj Esperantistaj Junularaj Tendaroj), ke la renkontiĝoj de Esperanto-kantistoj okazadis ekde la okdekaj jaroj kaj kunvenigis ĉiufoje centojn da kantemuloj. Mikaelo Bronŝtejn malkovros la evoluon de esperantista kanta kulturo en Rusio/Sovetio, nomos la plej famajn kantistojn kaj ilustros la rakonton per originalaj kantoj, plenumataj de diversaj aŭtoroj.

Fulmprelegoj

Dum tiu ĉi programero la prelegantoj havos po 5 minutoj por mallonge prezenti ajnan temon por aliaj partoprenantoj. Ĉu vi ŝatus mallonge prelegi pri io? Skribu al ni al ses@ikso.net!

Kiel verki… (romanojn, novelojn, poemojn)

Dum tiu ĉi ĉiutaga (intersemajnfina) programero kelkaj modernaj Esperanto-aŭtoroj (po unu por ĉiu tago) dividos kun vi la sekretojn de sia verka sukceso. Gvidos la kunvenojn Oleg Ĉajka, kiu instruas en ĉi tiu SES verk-arton.

Kurseto de la indonezia lingvo

La indonezia kurso temas pri bazaj konversacioj, la strukturo de frazo, kaj pri la indonezia kulturo. En 30 minutoj, la instruisto klarigos pri bazaj konversaciaj frazoj, kiel fari frazon en la indonezia lingvo, kaj enkondukos iomete pri la indonezia kulturo.

La lingvoj de miaj gentoj

…Zamenhofeca etoso de la okcidentukraina urbeto post la Dua mondmilito. Samstrate loĝas, amikiĝas, kunludas geknaboj rusaj, ukrainaj, hebreaj, polaj, ciganaj. Ne gravas por ili la lingva problemo, ĉar ekde la naskiĝo ili ekparolis ĉiujn lingvojn de la strato. Pri la etoso de tiu kunvivado kaj aparte pri ĉiu el la tri ĉefaj lingvoj rakontas kaj kantas Mikaelo Bronŝtejn.

Muzika lingva kvizo

Ĉu vi scias, kiel sonas la finna, la kroata aŭ la korea? Ĉu vi bone scipovas distingi diversajn lingvojn? Testu viajn kapablojn rekonante la lingvojn de diversaj kantoj!

Naciaj historioj en Esperantujo kaj en Belfasto, la eks-kongresejo

Post SES, okazos la Virtuala Kongreso, kiu origine devis okazi en Belfasto kiel Universala Kongreso. Mi priparolos iom da historio kaj kulturoj de Belfasto. Ĉu taŭgas priparoli naciajn historiojn en Esperantujo? Laŭ mi, jes. Rimarku la pluralon, do ĝi fakte estas internacia. Ĝi ankaŭ permesas al ni komenci kompreni tiklajn situaciojn, ekz. la situacion en Belfasto. Mi ĉefe prelegos pri la 1600-aj jaroj, pri du kulturoj, kiuj tiam konfliktis. Tio estas la gaeloj kaj la skotoj, kiuj ambaŭ ekzistas kaj en Irlando kaj en Skotlando. Temas pri la praradikoj de la nuna tikla situacio. Ambaŭ flankoj havis valorojn por homaro, kaj ili ne devas nun konflikti.

Preter Vikipedio – la nekonataj Vikimediaj gefratoj

Vikipedio, la fama reta enciklopedio, montris ke amaso de “kutimaj” homoj povas kune kaj mem-organizite krei tutmonde elstaran verkon. Fakte, Vikipedio kaj ĝiaj frataj projektoj apartenas al la 10 plej ofte vizitataj retejoj en la tuta Interreto – kaj ununura neprofitcela de ili! Sed kio estas tiuj “frataj projektoj”? Vikipedio, kiel enciklopedio, ne povas sola provizi tuton de homara sciaro. Al tio helpas pluraj rilataj memstaraj projektoj forte kunligitaj kun Vikipedio. Venu kaj eksciu kiel vi povas per ili legi plenajn librojn, verki lernolibrojn, pli agrable vojaĝe, aŭ uzi datumbazajn datumojn por krei aplikaĵon.

Volontula instruado de Esperanto en Afriko

Estas projekto, kiu celas promocii, enradikigi Esperanton en Benino per la instruado de la lingvo en la lernejoj kaj universitato. La agadoj okazas sub la aŭspiciado de “Afrika Centro Mondcivitana”/ACM Benino. La projekto estas subtenata materiale de SAT-Amikaro kaj Espéranto France kaj finance de esperantistoj por pagi la monatajn vivsubvenciojn.