Curs d'Esperanto d'Estiu 2020

Kroměříž (Txèquia), del 18 fins el 26 de juliol del 2020
La traducció en aquesta llengua es troba al 96%. Tota la informació actualitzada es troba disponible en esperanto i .

Política de confidencialitat

La política de confidencialitat es troba disponible només en espéranto i en anglès.