ესპერანტოს საზაფხულო სკოლა 2021

Rete, 2-a ĝis 11-a de julio 2021
La traduko en ĉi tiu lingvo estas 26% kompleta. Ĉiuj ĝisdataj informoj estas disponeblaj en Esperanto kaj .

გადახდის გზები

Vi povas pagi por la aranĝo per iu el la jenaj manieroj. Se eblas, ni preferas ĝiron al bankokonto.

 1. Se vi havas bankokonton en eŭroj, pagu per ĝiro al la konto de E@I en Slovakio:

  ანგარიშის სახელი: EAI
  IBAN: SK7552000000000008887398
  BIC/SWIFT: OTPVSKBX

  ბანკის მისამართი:

  OTP Banka Slovensko, a.s.
  Februárová 152/1
  SK-958 01 Partizánske
  სლოვაკეთი

 2. Se via bankokonto ne estas en eŭroj, ni rekomendas uzadon de TransferWise por eviti altajn krompagojn.
 3. Eblas (antaŭ)pagi rekte per bankokarto en la aliĝilo. La pagformularo estas provizata per Stripe. La datumojn de via karto ni nek konservas, nek povas vidi.
 4. Se vi ne povas pagi per bankĝiro, vi povas pagi per PayPal al financoj@ikso.net. შენიშვნა: Kiam vi pagas per PayPal por varo aŭ servo, ĝi deprenas krompagon (kutime ĉirkaŭ 5 %).

შენიშვნა 1: უცხოეთიდან ბანკის ანგარიშზე გადახდისას გთხოვთ ისე მოაგვაროთ, რომ ტრანსფერის საფასური როგორც გამომგზავნმა, ისე გადაიხადოთ (სხვაგვარად ღონისძიების დროს მოგვიწევს დანაკლისი თანხა მოგთხოვოთ, რომელსაც გამოგზავნილი ფულიდან ბანკი წაიღებს).

შენიშვნა 2: თანხის გადარიცხვისას გთხოვთ ველში “შეტყობინება მიმღებისთვის” მიუთითოთ “SES 2021 + თქვენი სახელი.

შენიშვნა 3: Atentu, ke via aliĝo ekvalidas nur post la pago la plena sumo per unu el la listigitaj manieroj.