Somera Esperanto-Studado 2021

Rete, 2-a ĝis 11-a de julio 2021

Pagmanieroj

Vi povas pagi por la aranĝo per iu el la jenaj manieroj. Se eblas, ni preferas ĝiron al bankokonto.

 1. Se vi havas bankokonton en eŭroj, pagu per ĝiro al la konto de E@I en Slovakio:

  Nomo de konto: EAI
  IBAN: SK7552000000000008887398
  BIC/SWIFT: OTPVSKBX

  Adreso de la banko:

  OTP Banka Slovensko, a.s.
  Februárová 152/1
  SK-958 01 Partizánske
  Slovakio

 2. Se via bankokonto ne estas en eŭroj, ni rekomendas uzadon de TransferWise por eviti altajn krompagojn.
 3. Eblas (antaŭ)pagi rekte per bankokarto en la aliĝilo. La pagformularo estas provizata per Stripe. La datumojn de via karto ni nek konservas, nek povas vidi.
 4. Se vi ne povas pagi per bankĝiro, vi povas pagi per PayPal al financoj@ikso.net. Rimarko: Kiam vi pagas per PayPal por varo aŭ servo, ĝi deprenas krompagon (kutime ĉirkaŭ 5 %).

Rimarko 1: Ĉe la pagoj el eksterlando al la banko-konto bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagu vi kiel sendanto (alikaze ni dum la aranĝo devos repostuli de vi la mankantan sumon kiun la banko deprenos de la sendita mono).

Rimarko 2: Ĉe sendado de mono en la kampon “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “SES 2021 + via nomo”.

Rimarko 3: Atentu, ke via aliĝo ekvalidas nur post la pago la plena sumo per unu el la listigitaj manieroj.