Letná škola esperanta 2022

Trenčín (Slovakio), 2-a ĝis 10-a de julio 2022
Nuligita
Preklad do slovenčiny je hotový na 64 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné len v esperante a v angličtine.