Letná škola esperanta 2022

Trenčín (Slovakio), 2-a ĝis 10-a de julio 2022
Nuligita
Preklad do slovenčiny je hotový na 64 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Kontakt

SES estas organizata de E@I.

E@I

V prípade akýchkoľvek otázok o SES píšte na e-mailovú adresu: ses@ikso.net