Letní škola esperanta 2021

Rete, 2-a ĝis 11-a de julio 2021
Překlad do češtiny je z 81 % dokončený. Všechny aktuální informace jsou dostupné v esperantu a .

Přihláška

Přihlašování je už uzavřeno.