Letná škola esperanta 2020

Kroměříž (Česko), 18.–26. júla 2020
Preklad do slovenčiny je hotový na 75 %. Všetky aktuálne informácie sú dostupné v esperante a .

Prihláška

Na Letnú školu esperanta 2020 sa už prihlásilo 49 osôb.

Prihlasovací formulár vyrátava váš poplatok automaticky. Všetky ceny sú v eurách. Podrobnejšie informácie o poplatkoch sú na stránke Poplatky.

Polia označené červenou hviezdičkou sú povinné.

Kelkaj kampoj ne estis plenigitaj ĝuste. Bonvolu kontroli la datumojn, kiujn vi entajpis.

Osobné údaje
Pozývací list

Odoslanie pozývacieho listu stojí 35 € (3 € pre účastníkov z Ruska a Ukrajiny). Nezabudnite poslať sken vášho pasu na ses@ikso.net.

Účasť

La aranĝo komenciĝas la 18.07.2020 kaj finiĝas la 26.07.2020. Eblas alveni unu tagon pli frue, sed manĝoj por tiu tago ne estos provizataj.

Bývanie

Vidu la paĝon Loko por pli da informoj pri la loĝkondiĉoj kaj la studenthejmoj.

Strava
Učenie

Táto informácia poslúži organizátorom, aby rozplánovali potrebných učiteľov. Hneď pred podujatím dostanete gramatický test, aby sa zistila vaša jazyková úroveň a aby sme vás zaradili do najvhodnejšej skupiny. (vysvetlenie úrovní)

Výlety
Informoj pri ekskursoj ankoraŭ ne estas disponeblaj (sed ili certe okazos). Kiam ni havos informojn pri ili, ĉiuj aliĝintoj estos informitaj kaj havos eblon mendi ilin.
Ďalšie informácie
Platby
 • Baza kotizo: 0 €.
 • Prihlásenie do 31.01.2020: 0 €.
 • Prihlásenie po 31.01.2020: 0 €.
 • Prihlásenie po 31.03.2020: 0 €.
 • Prihlásenie po 31.05.2020: 0 €.
 • Prihlásenie po 30.06.2020: 0 €.
 • Prihlásenie na mieste: 0 €.
 • Zelená zľava: 0 €.
 • Študenti do 26 rokov a dôchodcovia od 62 rokov: 0 EUR
 • Loĝado en la dua studenthejmo: 0 €
 • Dvojlôžková izba: 0 €.
 • Jedna osoba sama na izbe: 0 €.
 • Kroma tranokto: 0 €

Suma bude použitá na pomoc tým, ktorí by sa inak z finančných dôvodov nemohli zúčastniť, a na pozvanie zaujímavých/dôležitých prednášajúcich/umelcov na obohatenie programu. Organizátori SES vopred ďakujú za vašu pomoc!

Platba

Nie je potrebné, aby ste zaplatili celú sumu (zvyšok môžete doplatiť na mieste), je však potrebné zaplatiť minimálne 50 €, aby bolo vaše prihlásenie platné.

Podrobnejšie informácie o spôsoboch platby nájdete na stránke Spôsoby platby.

Vypočítaný poplatok je platný do 31.01.2020. Ak zaplatíte po tomto dátume, môže byť pripočítaný príplatok (podrobnosti na stránke Poplatky).

Se vi bezonas fakturon, bonvolu skribi al ses@ikso.net ene de 48 horoj post via aliĝo.

Informoj por la pago
Pagformularo provizita per Stripe.
Osobné údaje
Poznámka