Facebook Telegram

Letná škola esperanta 2017

Banská Štiavnica (Slovensko), 15. – 23. júla 2017
Preklad do slovenčiny je hotový na 99 %. Niektoré informácie môžu byť nesprávne. Všetky aktuálne informácie sú v esperantskej verzii stránky.

Kontakt

SES 2017 organizuje E@I a SKEJ.

E@I SKEJ

V prípade akýchkoľvek otázok o SES píšte na e-mailovú adresu: ses@ikso.net

Organizačný tím

Je možné kontaktovať tiež jednotlivých organizátorov:

Peter Baláž
Peter Baláž (Slovensko)
hlavný organizátor podujatia, program
petro@ikso.net
Dorota Rodzianko
Dorota Rodzianko (Poľsko)
financie, administrácia, miestna pomoc
dorota@ikso.net
Katarína Nosková
Katarína Nosková (Slovensko)
výlety, víza, vyučovanie
katka@ikso.net
Matthieu Desplantes
Matthieu Desplantes (Francúzsko)
internetové stránky, technika, premietanie filmov
matthieu@ikso.net
Eugénia Belková
Eugénia Belková (Slovensko)
registrácia účastníkov, miestna pomoc
David Mamsch
David Mamsch (Nemecko)
program, miestna pomoc
Tomáš Stano
Tomáš Stano (Slovensko)
bar, športový program
Marta Tikhomirov
Marta Tikhomirov (Poľsko)
popoludňajší program (prednášky)
Jana Janovyĉ
Jana Janovyč (Ukrajina)
miestna pomoc
Ilja Gnusarev
Ilia Gnusarev (Rusko)
miestna pomoc
Laŝa Ĉaĥunaŝvili
Laša Čachunašvili (Gruzínsko)
miestna pomoc
Ekaterina Lozina
Jekaterina Lozina (Rusko)
miestna pomoc
Sofja Zareckaja
Sofia Zareckaja (Rusko)
miestna pomoc
Peter Holba
Peter Holba (Slovensko)
predaj kníh