Somera Esperanto-Studado 2020

Kroměříž (Ĉeĥio), 18-a ĝis 26-a de julio 2020

Ekskursoj

Ĉiuj ekskursoj estas aparte pagendaj – eblas mendi ilin ĝis 2020-06-30. Se vi aliĝos al ekskurso poste, ni ne plu povas garantii al vi liberan lokon.

Duontagaj ekskursoj

La informo venos baldaŭ.

Tuttagaj ekskursoj

La informo venos baldaŭ.