Somera Esperanto-Studado 2018

Liptovský Mikuláš (Slovakio), 14-a ĝis 22-a de julio 2018
Oversættelsen på dansk er 54% færdig. Nogle oplysninger er muligvis forkerte. Alle opdaterede informationer er tilgængelig på Esperanto.

Undervisning

Esperanto-undervisningen vil blive gennemført af esperanto-lærere med stor international erfaring.

Lærere

A1-niveau

Víctor Solé Víctor Solé (Catalonien)

A2–B1-niveauer

Christophe Chazarein Christophe Chazarein (Frankrig)
Petra Smidéliusz Petra Smidéliusz (Ungarn)

B2-niveau

Tim Morley Tim Morley (Storbritannien)
Przemysław Wierzbowski Przemysław Wierzbowski (Polen)

C1–C2-niveauer

Konstantin Tikhomirov Konstantin Tikhomirov (Rusland/Polen)

Esperantoliteratur og -kultur

På esperanto kan man ikke kun elske og skændes, holde møder og glemme akkusativen, man kan også skrive literariske tekster. Allerede med Zamenhof kom der digte, romaner, noveller, sange på randen af det skønliterære mm. ind i vores sprog. Kom til vores kursus, hvor du kan lære om esperantoliteratur og hvordan du kan skrive et (u)kvalificeret digt.

Med udgangspunkt i deltagernes ønsker og sammensætning vil vi behandle forskellige emner, som fx:

Nicola Ruggiero Nicola Ruggiero (Italien)

RUGGIERO, Nicola. 1986. Italiener. Født i Mola di Bari, Apulien, Sydtalien, nu bosiddende i Seltjarnarnes nær Rejkjavik, Island. Siden 2006 delegeret i Esperantlingva Verkista Asocio (forbundet af esperantotalende forfattere), forhenværende B-komités-medlem i TEJO (esperanto-ungdomsverdensforbundet), formand vor den italienske esperanto-ungdom 2006-2008. Har offentliggjort "La ĉerizarboj de Lucullo", en essay i "La lingvo serena", Baldur Ragnarssons hovedværk. Har holdt foredrag om "La Infana Raso" og nogle esperantoforfattere på talrige kongresser, sidst om Baldur Ragnarsson under verdenskongressen i Rejkjavik. Offentliggjorde i 2008 digtsamlingen "Taglibro de nenifaranto", har gentagne gange vundet priser i UEAs (esperanto-verdensforbundets) skønliterære konkurrence. Yder ofte bidrag til Beletra Almanako i form af digte, prosatekster og essays.

Mikaelo Bronŝtejn Mikaelo Bronŝtejn (Rusland)

Mikaelo Bronŝtejn (u. Tiĥvin) estas mondfama Esperanta tradukisto, verkisto, poeto, bardo, kantisto. Li verkis kaj tradukis pli ol 20 librojn. En 2003 li iĝis laŭreato de la literatura premio “Antoni Grabovski”. Seninterrompa kreado enkadriĝas en movadajn aktivecojn - de prezidanto de Soveta Esperanta Junulara Movado (SEJM) en junaĝo ĝis gvidado de artaj programoj en Universalaj Kongresoj. Lastajn jarojn Mikaelo regule turneas en Eŭropo kun kultur-historiaj prelegoj kaj koncertoj. Li havas grandan sperton pri instruado de Esperanto, speciale por lingvaj perfektemuloj, brile gvidis tradukistajn kursojn por diverslingva partoprenantaro.

KER-eksamener

I år er det igen muligt at afholde KER-eksamener i SES (hvis tilstrækkelig tilmeldte). UEA-ITK giver på ny lejlighed til at deltage i de nye typer af KER-eksamener. Forudsat at tilstrækkelig mange interesserede tilmelder sig senest den 29.06.2018, kan eksamener ske for hver af alle de tre eksisterende niveauer: B1, B2 og C1. Det er muligt at gennemføre den samlede eksamen (dvs den skriftlige og den mundtlige del), men også særskilt en af de to typer. (Minimum deltagerantal er 10 personer i 1 gruppe/niveau.)

Efter bestået eksamen udgiver den ungarske stats eksamencenter ITK et firesproget diplom til kanditaten.

prisen for eksamen er IKKE inkluderet i tilmeldings-kontingentet for SES - eksamenen betales særskilt, direkte på stedet. Informationer om kontingenter findes her.

For at deltage i eksamen vær venlig at downloade tilmeldingsblanket i .doc eller .pdf format og sende den udfyldte formular til Katalin Kováts.