el Somera Esperanto-Studado (SES) 2013

SES: Kotizoj

Aliĝkotizoj

Aliĝkotizoj kovras nur parton de la kostoj de la aranĝo. Reston de la programkostoj estos kovritaj per alifontaj subvencioj.

Partoprenantoj malpli ol 18-jaraĝaj pagas simbolan partonprenkotizon: 15 EUR.

AliĝdatoA-landanoB-landanoC-landano
ĝis 2013-02-28€ 40€ 30€ 20
ĝis 2013-04-30€ 55€ 45€ 35
post 2013-04-30€ 70€ 60€ 50

Landokategorioj:
A-landoj: ĉiuj landoj krom B-landoj kaj C-landoj;
B-landoj: la 10 membroŝtatoj de EU kiuj eniris en la jaro 2004 (Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Kipro, Litovio, Latvio, Malto, Pollando, Slovakio, Slovenio);
C-landoj: Rumanio kaj Bulgario; ekssocialismaj eŭropaj landoj; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Koreio), Afriko kaj Latina Ameriko.

Rimarko 1: Aliĝante surloke necesas krompagi: 10 EUR.

Rimarko 2: Se vi kontribuos al la aranĝo per organizo de programero, vi povas ricevi rabaton kaj depende de la kontribuo eblas eĉ plene nuligi vian aliĝkotizon. Bonvolu skribi pri via kontribu-propono en la aliĝilo kaj ni sekve kontaktos vin.

Manĝokotizoj

Eblas elekti inter tri specoj da manĝaĵo vianda, vegetara, vegana.

Rimarko: Ni petas la viandmanĝantojn pri atento:

Ĉi-jare ni enkondukas t.n. „verdan rabaton“. Se vi elektos dum SES manĝi senviande (do aŭ vegetare, aŭ vegane), vi pagos malpli je 1 EUR tage, do je 8 EUR por la tuta aranĝo. Koran dankon pro via komprenemo! Certe ni ĝojos, se vi elektos la malpli kostan varianton, sen superflua kaŭzado de besto-mortigado kaj aldone ŝparos monon. Kaj eble vi eĉ ekŝatos tian manĝkutimon kaj emos en ĝi daŭrigi ankaŭ hejme post la aranĝo :-)

Ŝanĝoj pri manĝomendoj estos akceptataj plej malfrue en la unua tago de la aranĝo. Pri specialaj bezonoj aŭ deziroj bonvolu informi la organizantojn anticipe.

Manĝo/persono1 tagoTuta aranĝo
Tuttaga manĝo – vegetara / vegana:12,00 €96,00 €
Tuttaga manĝo – vianda:13,00 €104,00 €
Nur matenmanĝo – vegetara / vegana:4,00 €32,00 €
Nur matenmanĝo – vianda:4,50 €36,00 €

Rimarko: La manĝoj komenciĝas per vespermanĝo la 12-an de julio kaj finiĝas per tagmanĝo la 20-an de julio.

Loĝkotizoj

Loĝado/persono1 tagoTuta aranĝo
Unu persono sola (en 2-lita ĉambro)€ 15€ 120
Ĉambro (studentoj ĝis 26 jaroj)*€ 7€ 56
Ĉambro (ceteraj)€ 10€ 80
Propra tendo€ 3€ 24

Rimarko 1: Dum la aranĝo estas 8 noktoj (de vendreda vespero ĝis sabata mateno). Eblas partopreni ankaŭ malpli longe, sed tiam bonvolu informi nin pri viaj alven- kaj forirdatoj en la aliĝilo. Ankaŭ eblas alveni je unu tago pli frue (ĵaŭde) aŭ resti je unu tago pli longe (ĝis dimanĉo). Se vi deziras tion, bonvolu mencii ĝin en la aliĝilo kaj alkalkulu la kroman tranokton al via pago por loĝado.

Rimarko 2: La prezoj de pensionoj kaj hoteloj dependas ĉiam de la konkreta loko mem, la organizantoj ne influas ilin. Bonvolu informiĝi en retpaĝaroj de la lokoj, kiujn ni proponas en la paĝo Loko.

Invitletero

Se vi bezonas ricevi invitleteron por akiri vizon por Slovakio, ĝia kosto estas 35 EUR. Tiu sumo ne validas por partoprenantoj el Rusio kaj Ukrainio, por kiuj invitleteroj laŭ aparta interkonsento kostas nur 3 EUR kaj ekzistas ankaŭ ŝanco ricevi vizon senpage.

Rimarko: Oni pagas la kotizon, ĉar invitleteroj devas esti aprobitaj de la polico. Invitilojn por la aranĝo ni povos sendi nur ĝis la 15-a de junio 2013. Se vi do bezonas vizon, bonvolu aliĝi antaŭ tiu tempo. Por ricevi la invitleteron, bonvolu plenigi la koncernajn kampojn en la aliĝilo. Aldone bonvolu sendi rekte al la retadreso katka@ikso.net ankaŭ fotokopion de via valida vojaĝpasporto (la paĝo kun via foto kaj la datoj de valideco), kiun ni aldonos al la invitletero por polico.

Nia konsulejo petos al unuopaj ambasadejoj doni al la SES-aliĝintoj vizojn senpage. Tio signifas, ke vi eble ne devos aldone pagi por la vizo en via ambasadejo, sed oni ne povas tion komplete garantii. Aldone oni espereble eldonos la vizojn pli rapide ol kutime.

Ekskursoj

Ĉiuj ekskursoj estas aparte pagendaj – eblas mendi ilin ĝis la fino de junio. Se vi aliĝos al tuttaga ekskurso maljam en julio, ni ne plu povos garantii al vi liberan lokon en la aŭtobuso.

Duontagaj ekskursoj:

Tuttagaj ekskursoj:

Aldonaj senpagaj servoj

Dum SES vi povos uzi profiti plurajn servojn tute senpage. Dum la tuta semajno estos je via dispono interalie:

URL: http://ses.ikso.net/2013/sk/Kotizoj
Laste modifita je 2013-01-21 17:31