Facebook Telegram

Letná škola esperanta 2017

Banská Štiavnica (Slovensko), 15. – 23. júla 2017
Preklad do slovenčiny je hotový na 98 %. Niektoré informácie môžu byť nesprávne. Všetky aktuálne informácie sú v esperantskej verzii stránky.

Letná škola esperanta (SES 2017) sa koná v dňoch 15.-23.júla 2017.

SES 2017 sa koná v krásnom historickom meste Banská Štiavnica, ktoré sa nachádza 140 km od Bratislavy a 105 km od Budapešti.

Program pozostáva z niekoľkých častí:

Vyučovanie esperanta bude prebiehať v 5 skupinách podľa jazykovej úrovne, pod vedením skúsených učiteľov.

Čerstvé novinky