Facebook Telegram

Somera Esperanto-Studado 2017

Banská Štiavnica (Slovakio), 15-a ĝis 23-a de julio 2017

Aliĝilo

Al Somera Esperanto-Studado 2017 jam aliĝis 138 personoj.

La formularo aŭtomate kalkulas vian kotizon. Por pli da detaloj pri la kotizoj, legu la paĝon Kotizoj.

La kampoj markitaj per ruĝa steleto (*) estas devigaj.

Personaj informoj
Invitletero

Sendado de invitletero kostas 35 € (3 € por la partoprenantoj el Rusio kaj Ukrainio). Ne forgesu sendi skanaĵon de via pasporto al katka@ikso.net.

Partoprenado

La aranĝo komenciĝas la 2017-07-15 kaj finiĝos la 2017-07-23. Eblas alveni unu tagon pli frue aŭ foriri unu tagon pli malfrue, sed manĝoj por tiuj tagoj ne estos provizataj.

Loĝado
Manĝoj Mi mendasLernado
Ekskursoj
Dato Ekskurso Rimarko Prezo Mi partoprenas
2017-07-16 Duontaga 9 €
2017-07-17 Duontaga 12 €
2017-07-18 Duontaga 12 €
2017-07-19 Tuttaga 30 €
2017-07-19 Tuttaga 30 €
2017-07-19 Duontaga 9 €
2017-07-21 Duontaga 15 €

Por pli da detaloj, legu la paĝon Ekskursoj.

Aliaj informoj
Pri SES mi eksciis pere de

Esperanton mi lernas aŭ lernis pere de
Pagoj
Aliĝdato A-landano B-landano C-landano
Ĝis 2017-02-28 55 40 25
Ĝis 2017-04-30 65 50 35
Ĝis 2017-07-05 75 60 45 €
Post 2017-07-05 90 75 60 €

La donacita sumo estos uzita por inviti nepagipovajn partoprenantojn kaj/aŭ inviti interesajn aŭ gravajn prelegantojn por pliriĉigi la programon. La organizantoj de SES anticipe dankas pro viaj donacoj!

Pago

Vi ne nepre devas tuj pagi la tutan kotizon (vi povos pagi la ceteron surloke), sed vi devas pagi minimume 40 €, por ke via aliĝo estu akceptita.

Por informoj pri la pagmanieroj, legu la paĝon Pagmanieroj.

Rimarko